• Κοινωφελης Επιχειρηση Δημου Αρχαιας Ολυμπιας
Προφίλ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Α.Ο.

Ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του οποίου η θητεία ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 64/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την υπ΄αριθ. 200/2014 απόφαση από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Πρόεδρος: Παναγιωτόπουλος Αριστείδης (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Αντιπρόεδρος: Κανελλάκης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Γιαννακόπουλος Πέτρος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Δημητρόπουλος Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)
 5. Τυλιγάδας Βασίλειος (εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα - Σύλλογος Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας)
 6. Βλάχος Γεώργιος (δημότης)
 7. Λώλος Νικόλαος (δημότης)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Γεωργακόπουλος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Αντωνοπούλου Ροιδούλα (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Καρκούλιας Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)
 5. Σπηλιόπουλος Άλκης (εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα - Σύλλογος Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας)
 6. Φράγκος Γεώργιος (δημότης)
 7. Φωτοπούλου Ευγενία (δημότης)