ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρασκευή

09/03/2018

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Γνωριμία μέσα από το παιχνίδι και οι κανόνες μας

Εμπιστοσύνη

Παρασκευή

16/03/2018

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Ο καθρέφτης και η πόρτα (εξωτερικός και εσωτερικός μας κόσμος)

Βιωματικό εργαστήριο για τους γονείς με θέμα: Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;

 

Επιστροφη