ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Στις 24 Μαΐου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, το οποίο αφορά παιδιά ηλικίας από την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών στα οποία παρέχεται και εξασφαλίζεται απασχόληση αυτών εκτός σχολικού ωραρίου από εξειδικευμένο προσωπικό, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική – οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

           Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ιδρύθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και λειτουργεί από το έτος 2013 στο Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο Πελοπίου.

           Οι αιτήσεις συμμετοχής  των ενδιαφερόμενων γυναικών και ανδρών μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 24/05/2017 μέχρι και τις 9/06/2017 στη Διεύθυνση www.eetaa.gr, χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, καθώς και το ΑΜΚΑ των παιδιών και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  μέχρι 9/06/2017 για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την δράση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018.

Για όλες τις αιτούσες απαιτείται:  

  • Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, με υπογραφή της αιτούσας.
  • Αποδειχτικό στοιχείο ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016(εισοδήματα 2016).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αφορούν κάθε αιτούσα χωριστά ανάλογα την περίπτωση.

Για διευκρινήσεις  και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων – συγκέντρωση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Μαντά Ελένη τηλ. Επικοινωνίας 2624029059 (Δευτέρα –Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00).

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Παναγιωτόπουλος

Επιστροφη