ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρασκευή

20/04/2018

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

Γνωριμία με τα συναισθήματα μας.

Πώς αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα συναισθήματα;

Παρασκευή

27/04/2018

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

Καλή επικοινωνία είναι ένα κλειδί που ανοίγει πολλές πόρτες.

Βιωματικό εργαστήριο για τους γονείς με θέμα: Επικοινωνία με τα παιδιά μας.

 

Επιστροφη