ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές νηπίων εκτός ΕΣΠΑ για το έτος 2019-2020, για τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ» , ο οποίος φιλοξενεί  νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως και την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στα οποία παρέχεται καθημερινή φύλαξη, με σκοπό την φροντίδα, την διαπαιδαγώγηση και την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Κάθε ενδιαφερόμενη-ος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 18/09/2019 μέχρι και 24/09/2019 στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Για διευκρινήσεις  και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων – συγκέντρωση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. επικοινωνίας 2624032351 (Δευτέρα –Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00).

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2019 Εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ» για το σχολικό έτος 2019-2020

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Παναγιωτόπουλος

Επιστροφη