«Ένα Φάρμακο»: Το Θεατρικό βιωματικό εργαστήρι συνεχίζεται