«Ένα Φάρμακο»: «Αυλαία» για το Θεατρικό βιωματικό εργαστήρι!